Gå til forsiden
Følg os på Facebook
Følg os på Linkedin

Garantiordning

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR EL-ARBEJDER 
 
Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for dét arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for el-arbejder. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og el-installatører.
 
Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.
 
     
Dækker udgifter op til 150.000 kr.
Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl.  moms.
 
Hvem kan klage?
Private forbrugere kan klage over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.
 
Hvad kan man klage over?
En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.
 
Læs mere http://www.tekniq.dk/ og http://www.el-vvs-anke.dk/
                                                                 

 

Seneste nyt på vej

Her kommer der i nær fremtid indhold omkring aktuelle tilbud, job opslag, og lign.